Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Sælg Villa

  Priserne på villaer er de seneste fire år steget i en stor del af de danske postnumre. Det var dog lidt billigere at købe hus i januar 2019, end det var i december 2018, prisen var ca. 0,6 % lavere. En gennemsnitlig villa i Hovedstadsområdet koster i dag lidt over 5 mil., i Region Midtjylland og på Sjælland ligger prisen på lidt over 2 mil samtidigt med at man kan købe en gennemsnitlig villa i Nordjylland og Syddanmark for ca. 1,7 mil.

  Priserne plejer at stige i foråret og sommeren, flader ud i andet halvår og så småt begynder at stige igen i december og januar. Huspriserne er de seneste fire år steget omkring fire procent hvert år. For indtil videre er forventningen, at årsændringen bliver på nogenlunde samme niveau som i 2018.

  Liggetider for en villa på landsplan er ca. 286 dage med gennemsnitligt prisnedslag i januar 2019 på 3,8%.

  Den nye politiske aftale om boligskatter

  Den 1. januar 2021 træder nye regler i kraft. De boligejere, der har købt deres bolig inden 2021 og bliver boende, får en skatterabat, der betyder, at de ikke skal betale højere samlede ejendomsskatter i 2021 end i dag. De billigere villaer slipper billigere i ejendomsskat. I aftalen om boligskatter er det også vedtaget, at boliger, der vurderes til 7,5 millioner kr. og derover, skal betale mere i ejendomsværdiskat fra 2021 og frem.

  Dokumenter ved hussalg.

  Dokumenterne kaldes i fagsprog ”ejendommens dokumenter”. Dokumenterne skal bruges dels i forbindelse med udarbejdelse af salgsmaterialet og dels skal de videregives til køber, så køber og dennes rådgiver får dokumentation for de vigtige data, der vedrører boligen.

  Dog er sælger, der skal bestille en tilstandsrapport. Mægleren må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og en bygningssagkyndig. Denne regel skyldes, at der ikke må være tvivl om den bygningssagkyndiges upartiskhed.

  De relevante dokumenter ved hussalg:

  • Energimærke.

  • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport (elrapport).

  • Hus- og Ejerskifteforsikringstilbud

  • Kopi af sælgers nuværende husforsikringspolice

  • Erklæring om betaling af ½ ejerskifteforsikringspræmie

  • Tingbogsattest.

  • Ejendomsdatarapport, inklusive ejendomsskattebillet.

  • Årsopgørelse over forbrugsafgifter

  • Grundejerforenings regler, inklusive kontingent

  • BBR-ejermeddelelse.

  • Matrikelkort.

  • Lokalplaner.

  • Forureningsskema fra Regionen

  • Sælgeroplysningsskema

  Salgsopstilling

  Salgsopstillingen er et vigtigt dokument for køber, og den betragtes som en integreret del af handelsvilkårene, idet køber kan støtte ret på oplysningerne. Det betyder, at hvis der fx står i salgsopstillingen, at der medfølger en vaskemaskine, så har køber krav på, at dette er tilfældet, selvom det ikke står i selve købsaftalen.

  Man skal derfor vigtigt, at du nøje kontrollerer salgsopstillingen, eller kan man risikere at blive erstatningsansvarlig for ukorrekte og misvisende oplysninger.

  Salgsopstillingen er en skriftlig præsentation af en bolig, der skal fremhæve boligens kvaliteter og give køber nogle faktiske, obligatoriske oplysninger om boligen.

  5 gode råd inden du har en fremvisning:

  1.      Boligen skal fremstå ryddelig og rengjort og virker indbydende.

  2.      Lyse rum tiltaler de fleste. Enkel møblering fremmer indtrykket af plads i boligen, og giver køber bedre mulighed for at vurdere rummene.

  3.      Badeværelse og køkken skal være i orden: enkel indretning og en lys vægfarve et godt indtryk.

  4.      Købers første indtryk af boligen er indgangspartiet. Fremtræder det lyst, ordnet og indbydende giver det køber lyst til at fortsætte rundturen. Det giver køber et dårlig førstehåndsindtryk, hvis dørklokken ikke virker, dørmåtten er nedslidt, belysningen er dårlig, eller det flyder med sko og overtøj.

  5.      Grønt er godt for øjnene. Man kan overveje friske blomster inde og i krukker ude. Haven bør ligesom boligen fremstå indbydende. Det giver køber et dårligt indtryk, hvis haven er misholdt og rodet, havelågen hænger, eller der står krukker med visne blomster.