Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Sælg Sommerhuset

  Statistikken viser, at antallet af fremviste lejligheder og huse faldt fra december 2018 til januar 2019 mens antallet af fremvisninger af sommerhuse steg. Der er selvfølgelig store regionale forskelle, da sommerhusets geografiske placering har stor betydning for, hvor let det er at sælge.

  Sommerhuse i Nordsjælland bliver i gennemsnit solgt hurtigst. Prisnedslaget er lavest på Bornholm, hvor der i snit kun gives et nedslag på tre procent.


  Udbuddet af sommerhuse generelt vil vokse de kommende måneder – det gør det altid som følge af sæsonen – men nok også mere end i 2018. Udbudspriserne på sommerhuse i Danmark faldt ubetydeligt siden 2018. Liggetiden for sommerhuse er faldet markant: fra 327 dage i januar 2018 til 282 dage i januar 2019. Både påskeferie og sommerferie er de bedste tidspunkter for salg af sommerhuse. 


  Skattefrit salg af fritidsbolig/sommerhus

  Man skal ikke betale skat af en fortjeneste, når man sælger sin fritidsbolig, hvis du selv har benyttet fritidsboligen, og grunden er mindre end 1.400 kvadratmeter. Du bliver derimod beskattet, hvis du ikke selv har anvendt din fritidsbolig til privat brug. Sælger du din fritidsbolig, bør du ændre din forskudsopgørelse, da du ellers risikerer en restskat.

  Ifølge Planloven må du højest bo i dit fritidshus 34 uger om året – fra 1. november til udgangen af februar må du kun have kortvarige ferieophold i boligen. I særlige tilfælde kan kommunen desuden give dispensation til, at du kan benytte dit fritidshus som helårsbolig.


  Pensionister

  Med vedtagelsen af lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af planloven vil pensionister få ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot et års ejertid. SKAT vil herefter ikke lægge vægt på den formelle ret, der følger af planlovens regler for sommerhuse, men lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse. 


  Energimærkning/Tilstandsrapport

  Det er lovpligtigt, at der foreligger en gyldig energimærkning i forbindelse med salg af en bolig.

  Sommerhuse er undtaget fra reglerne og kan derfor sælges uden energimærkning, medmindre der er tale om nybyggeri. 

  https://pxl.host/jsg6rlmhffcri42cwbl.pngDet vil normalt være en fordel at få udarbejdet en tilstandsrapport på huset inden køb. Rapporten er ikke lovpligtig, men er en fordel for både køber og sælger. Husets tilstand vurderes af en sagkyndig og giver mulighed for, at der tegnes en ejerskifteforsikring, som normalt vil friholde sælger fra ansvar for de fejl og mangler ved huset.


  Udlændinges køb af sommerhus i Danmark

  For at købe et sommerhus er det nemlig ikke tilstrækkeligt at være EU-borger. Man skal, uanset statsborgerskab, have fast bopæl i Danmark på erhvervelsestidspunktet eller tidligere have haft bopæl i Danmark i en periode på mindst fem år.

  Hvis man som udlænding ikke lever op til bopælskravet, kan der alligevel være mulighed for at opnå tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark, såfremt man har en særlig tilknytning til landet. En sådan særlig tilknytning kan være, at man har nær familie, der bor i Danmark eller i øvrigt har en erhvervsmæssig, kulturel eller økonomisk tilknytning til landet eller til selve ejendommen, eller at man tidligere har været på ophold i Danmark. Om Justitsministeriet herefter giver sin tilladelse, beror på en samlet vurdering af ansøgerens forhold.

  For selskaber gælder der andre regler for erhvervelse af fast ejendom end for private personer, og selskaber har således en friere adgang til at købe. Dog er det alene muligt for selskaber at købe et sommerhus, hvis det efterfølgende alene anvendes i erhvervsmæssig henseende.

  Sidste år gav Justitsministeriet 308 udenlandske statsborgere og en lille gruppe danskere bosat i udlandet tilladelse til at købe sommerhus i Danmark. Det er en stigning på 24 procent i forhold til året forinden.

  Gode tips når du sælger:

  Pris, beliggenhed, størrelse og adgang til faciliteter er nogle af de ting, man bør tage med i sine overvejelser, når man sælger et sommerhus. Men vedligeholdelse, opvarmning og løbende faste udgifter spiller også en væsentlig rolle når man sælger fritidsbolig.

  1. Lav en prisstrategi

  2. Fastlæg din evt. absolutte mindstepris.

  3. Vurder om du vil give afslag i salgspris.

  4. Undersøg de boliger, du er i konkurrence med og spil med, hvis køber omtaler øvrige lokale boliger.

  5. Brug købers evaluering af din bolig sammenlignet med konkurrentens og brug det aktivt ved næste fremvisning.