Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Sælg ejerlejligheden

  Det seneste år er der kommet 28.39 % flere lejligheder til salg i hele landet, hvilket sætter et stort præg på boligmarkedet. I dag ser man en lavere omsætning, længere liggetider og lavere kvadratmeterpriser på ejerlejligheder.

  Det store udbud af lejligheder er ikke kun et københavnerfænomen. I alle større byer, er der blevet bygget mange nye lejligheder de sidste par år.   

  PRISFALD

  På landsplan faldt priserne på ejerlejligheder med 0,8 % i 3. kvt. 2018 og med hele 1 % fra oktober til november 2018. Ser man på priserne i forhold til samme måned året før, så steg priserne på ejerlejligheder med 1,6 % i november, hvilket er den laveste årsstigning siden juni 2012. Det største prisfald på ejerlejligheder var i Region Nordjylland med 1,6 %, mens den største og eneste prisstigning var i Region Sjælland med 1,1 %.

  FÆRRE HANDLEDE EJERLEJLIGHEDER  

  I tredje kvartal 2018 faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 12,1 %. I Region Nordjylland faldt antallet af handler med ejerlejligheder med 22,8 %, mens de steg med 14,9 % i Region Sjælland.

  LIGGETID

  Det tager i gennemsnit 143 dage at sælge en lejlighed på landsplan. I januar 2019 var en ejerlejlighed i Hørsholm gennemsnitligt 110 dage om at blive solgt med gennemsnitligt prisnedslag på ca. 3,7 %, hvilket svarer til ca. 170.000 kr. for en lejlighed til 4.6 mil kr.

  For sælger kan der dog være et håb for at undgå prisnedslag ved at gøre boligen mere interessant for potentielle købere. Med disse tips kan hurtigt tjene en endog meget høj timeløn ind:

  • Ryd op i boligen

  • Simpel indretning - væk med pyntegenstande og tæt møblering

  • Hvid maling på vægge

  • Rengør, puds vinduer, træk gardiner fra, persienner op & luft ud

  • Sæt friske planter og blomster frem

  • Sørg for, at små-reparationer er ordnet

  • Åbne døre indenfor, og væk med gulvtæpper hvis du har (pæne) trægulve

  • Ryd op i haven

  Tilstandsrapport

  Skal man sælge en ejerlejlighed udarbejdes der sjældent en tilstandsrapport. Ved salg af ejerlejligheder foreligger der derfor kun tilstandsrapporter, hvis ejerforeningen har fået udarbejdet en sådan, eller hvis sælger af egen lomme vælger at betale for en tilstandsrapport.

    

  Giv alle oplysninger skriftligt

  Det er altid en god idé, at man så tidligt som muligt i forløbet sørger for at gøre køber opmærksom på de fejl og mangler, som ejerlejligheden har, og i det hele taget loyalt oplyse køberen om alt, hvad der kan være relevant for køberen. Hermed kan sælger sikre sig, at man har givet de pågældende oplysninger, da det meget ofte viser sig, at køberen senere har glemt alt om, hvad du fortalte mundtligt under besigtigelsen.

  Sørg derfor altid for, at alle oplysningerne bliver nedfældet skriftligt i købsaftalen eller et særligt tillæg til købsaftalen, som underskrives af begge parter. Købsaftalen laves normalt ud fra en standardformular fra dansk ejendomsmæglerforening.

  Fortrydelsesretten ved køb af ejerlejlighed

  Der er fra den 1. januar 1996 indført fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Hvis du vil fortryde din underskrift på købsaftalen, skal din skriftlige meddelelse herom være kommet frem til sælgeren eller ejendomsmægleren senest 6 hverdage efter din underskrift (lørdag tæller ikke som en hverdag i denne sammenhæng). Du skal desuden vedlægge en godtgørelse på 1% af den aftalte nominelle købesum. Såfremt køber allerede har betalt en del af købesummen, kan kravet på godtgørelse blive dækket ved simpel modregning.

  Tinglysning

  Fra d. 1.november 1994 blev den regel indført, at købers advokat sørger for skødeskrivningen og de øvrige mange ekspeditioner i handlen.  Det forekommer ofte i dag, at det er sælgers mægler, der udarbejder et skøde.