Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Sælg Andelsbolig

  Hvis du ønsker at sælge din andelsbolig, er det en god ide at søge hjælp hos en ejendomsmægler, da der kan opstå mange både forudsete og uforudsete ting, der kan vanskeliggøre salget.

   Ejendomsmægleren er til, fordi det giver dig, som sælger, hjælp til at finde den rette køber og sørger for at salget sker mere eller mindre gnidningsfrit. Derfor opfordres der til, at du søger hjælp hos en eller flere ejendomsmæglere, når du vælger at sælge din andelsbolig. 

  Der er stor forskel på at eje en ejerbolig og en andelsbolig, da der er mange gennemskuelige og uigennemskuelige regler og overensstemmelser, der skal overholdes, når man skal sælge sin andelsbolig.

  Der er blandt andet en andelsboligforeningsloven, der indbefatter regler som både prisfastsættelse af andelsboligen, regler der skal overholdes når man bor i andelsforeningen, samt hvilke regler og vilkår der gælder for overdragelsen af andelsboligen. Da andelsboligen er et led i en andelsboligforening er det også vigtigt at tage højde for foreningens økonomi, kurs, gæld og låneaftaler, da alle disse parametre er med til at prissætte andelsboligen, samt bevirke til om det er en sund forening man bor i.

  Ejendomsmæglerens rolle ved salg af andelsbolig

  Ejendomsmæglerens rolle i salget af en andelsbolig er unik, da mægleren har råderet over forskellige mekanismer, der sikrer boligsalget bedst muligt. Det er blandt andet disse fordele, du som køber kan drage nytte af; 

  • ejendomsmæglerens kendskab til lokalområdet
  • ejendomsmæglerens store køberkartotek 
  • ejendomsmæglerens daglige kontakt med potentielle købere
  • ejendomsmæglerens professionelle rådgivning og markedsføring 
  • ejendomsmæglerens blik for lyssætning og dermed også professionelle billeder til salgsopslaget

  Alt dette kan resultere i blandt andet en juridisk sikring, kortere liggetid for boligen og højere salgspris, som man helst ikke vil sige nej til, når man skal sælge og evt. købe nyt.