Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Fif til dig, som skal sælge bolig

  Der kan være mange årsager til, at du skal til at sælge din bolig. Måske pladsen er blevet for trang, hvorfor en større bolig er nødvendig. Måske pladsen er blevet for stor, og du har et ønske om at bo i en mindre bolig. Måske familien må brydes op, og I skal flytte familien i to nye boliger. Måske det sidste sand er løbet ud i timeglasset, og huset nu står tomt fra et afdødt familiemedlem.

  Uanset grunden til boligsalget kan du spare mange penge ved at sælge boligen uden om en ejendomsmægler. Men for at gøre dette, skal du have godt styr på diverse økonomiske, praktiske og juridiske forhold. Dette kan du læse mere om her, hvor vi netop giver dig fifs til at sælge din bolig.

  Indhent alle de nødvendige dokumenter

  Vælger du at sælge huset uden om en ejendomsmægler, skal du sørge for at fremskaffe en lang række dokumenter selv. Dog kan du få hjælp til dette gennem annonceplatforme for selvsalg, men du kan altså også vælge at stå for arbejdet selv. Her skal du bl.a. fremskaffe:

  ·         Matrikelkort fra Geodatastyrelsen

  ·         BBR-meddelelse fra Deen Offentlige Informationsserver

  ·         Tingbogsattest og eventuelle servitutter fra Tinglysningsretten

  ·         Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

  ·         Den offentlige ejendomsvurdering fra Boligejer.dk

  ·         Isoleringsattester, bygge- og ibrugtagningstilladelser, dokumentation for udførte forbedringer mm.

  ·         Pantebrev, låneoplysninger, årsopgørelse og seneste terminsopkrævning

  ·         Regnskab og vedtægter fra gundejerforening

  ·         Opgørelse over forbrugsudgifter

  ·         Forsikringspolicer

  Det er dig, som har ansvaret for, at alle informationerne er korrekte. Begår du fejl, kan det ende med, at du skal betale erstatningskrav.

  Prissæt en passende pris for boligen

  Du skal du sørge for at prissætte boligen til en passende salgspris. For at få et hurtigt og godt salg er det afgørende, at du vælger en hensigtsmæssig pris. Undersøg hvad prisen er for lignende boliger på salgssider såsom Boliga.dk og Boligsiden.dk. Du kan også anvende vurderingsmodeller, som ligger online. Disse finder du bl.a. på Geomatic.dk og Bolighed.dk. Ønsker du at få en ejendomsmægler til at prissætte boligen, koster dette som regel 2.000-3.000 kroner.

  Gør brug af huseftersynsordningen

  Der findes en ordning, som har til formål at beskytte sælger og køber mod økonomiske overraskelser ved køb og salg af boliger. Derfor har du som sælger ansvaret for tilstanden af boligen 10 år efter salget. Dog kan du ved at udarbejde en elinstallationsrapport, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring blive fritaget dette ansvar. Sørg for at gøre brug af denne huseftersynsordning.

  Det anbefales ligeledes, at der tegnes en ejerskifteforsikring. Udgifterne forbundet med ejerskifteforsikringer deles mellem sælger og køber.

  Overvej sælgeransvarsforsikring og skaf energimærkning

  Selvom du gør brug af huseftersynsordningen, vil du ikke blive fritaget alt ansvar. Dog kan du tegne en sælgeransvarsforsikring og dermed udvide din forsikring. Denne forsikring dækker udgifter, du kan blive dømt til at betale i værste tilfælde. Dette gælder bl.a. ulovligt udførte vvs- og elinstallationer. Sælgeransvarsforsikringen gælder i 10 år, hvilket svarer til den periode, hvor du er ansvarlig for ejendommens tilstand.

  Derudover er det lovpligtigt at fremskaffe en energimærkning og energiplan af ejendommen. Ejendommens energimæssige stand vil vises i denne rapport. Denne type opgave udføres af en energikonsulent, og du finder sådanne konsulenter gennem Energistyrelsen.

  Markedsfør boligen med salgsopstilling

  For at andre kan købe din bolig, skal de selvfølgelig være opmærksomme på, at den er til salg. Fotografer boligen med kvalitetsbilleder og saml alle ejendomsbeskrivelser og dokumenter af boligen. Skriv en informativ boligbeskrivelse og udarbejd en salgsopstilling. Derefter kan du markedsføre boligen på sider såsom Adoor, Skuffesalg, Den Blå Avis, Boliga Selvsalg, Facebook og andre hjemmesider.

  Har du brug for mere boliginspiration, kan du læse meget mere på Alletiders Bolig.