Når ejendomsmæglerne ved, at de er i konkurrence med 2 andre, får du bedste boligvurdering og laveste mæglersalær!

 • 1 Hent 3 boligvurderinger
  Hent 3 boligvurderinger fra lokale mæglere - der kan være stor forskel!
 • 2 Vælg den bedste ejendomsmægler
  Vælg den mægler med mest erfaring, bedst lokalkendskab - og hvor kvalitet og pris hænger bedst sammen.
 • Advokatsekretær

  I praksis arbejder advokatsekretærer som juristens eller advokatens højre hånd og varetager en lang række juridiske opgaver.

  Som uddannet advokatsekretær får man blandt andet opgaver, der kan omfatte:

  ·         Sagsbehandling ved inkassosager og tvangsauktioner,

  ·         Indsamling af oplysninger fra kommuner og andre myndigheder,

  ·         Behandling af dødsboer og lettere sagsbehandling indenfor familieret,

  ·         Sagsbehandling ved ejendomshandler og indenfor lejeret,

  ·         Berammer møder i retten, aftaler møder med klienter, skriver breve - enten fra diktat eller selv.

   

  De specifikke arbejdsopgaver afhænger af, hvilke specialer din arbejdsplads har. Derudover løser de fleste advokatsekretærer også almindelige sekretæropgaver og receptionistarbejde som renskrivning af dokumenter som for eksempel skøder, referater, kontrakter og lignende samt bogholderi, telefonpasning og klargøring til møder.

  Hvor arbejder advokatsekretærer?

  Langt de fleste advokatkontorer ansætter advokatsekretærer. Når du har taget en uddannelse til advokatsekretær har du også mulighed for at søge arbejde i juridiske afdelinger af virksomheder i mange brancher.

  Med din specifikke viden inden for bl.a. selskabsret og ejendomsret, har du særligt gode beskæftigelsesmuligheder i banker, hos ejendomsmæglere og ved større private virksomheder. Generelt er der dog gode muligheder for spændende jobs for advokatsekretærer i hele landet.

  Hvordan bliver man advokatsekretær?

  At være advokatsekretær er ikke en beskyttet titel, men i princippet noget enhver kan kalde sig, hvis man arbejder fuldtid som assistent eller sekretær på et advokatkontor. Du skal have overblik, være god til det skriftlige, og være i stand til at tage et stort ansvar. Og så skal du selvfølgelig have lyst til at arbejde med kontor, administration og jura. Du kan også få elevplads på et advokatkontor. Det er den bedste karrierevej til at blive advokatsekretær.

  Erhvervsuddannelse EUD/EUX speciale: Det er fra 2017 blevet muligt at tage specialet “Advokatsekretær”. Det foregår som specialet som del af kontoruddannelsen, der tager 4 år. På dette speciale vil der være elevpladser til de studerende på et advokatkontor.

  Privat uddannelse: Det er muligt at tage en privat uddannelse, man selv skal betale.

  Derudover har man også mulighed for at blive advokatsekretær via fjernundervisning.

  For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolen og være god til at formulere dig på skrift og i tale. Du behøver ikke at have nogen juridisk viden på forhånd.

  Under uddannelsen får du specialiseret juridisk viden, der ruster dig til at løse sagsbehandlingsopgaver indenfor ejendomsret, familieret, inkassosager og meget mere. Bagefter har du gode muligheder for at få drømmejobbet på et advokatkontor eller i virksomheders juridiske afdelinger.

  Kan man læse videre efter en advokatsekretær uddannelse?

  Er du allerede advokatsekretær, og er du sulten efter flere udfordringer, så er det måske noget for dig at læse videre til juridisk assistent. Her får du en overbygning med særligt fokus på erhvervsret i praksis. Bagefter kan du på egen hånd løse juridiske opgaver, der normalt løses af uddannede jurister. Fuldfører du uddannelsen til advokatsekretær HU og juridisk assistent indenfor en periode på to år, kan du få titlen juralog.

  Tager du din advokatsekretær uddannelse som en erhvervsuddannelse, har du som færdigudlært mulighed for at læse videre på relevante erhvervsakademiuddannelser som for eksempel finansøkonom.

   

  Mange advokatsekretærer har mulighed for at forme deres egen stilling og kan blive sagsbehandlere, f.eks. inden for inkassosager – både almindelig inkassoarbejde men også i specialiserede områder såsom indenfor flyforsinkelser. Virksomheder som Flyjura, flypenge, flyhjælp og airhelp er eksempler herpå.  Sagsbehandleren er ansvarlig for en stor del af den juridiske behandling af sagerne, selvom advokaten har det endelige overordnede ansvar.

  Et eksempel kan også være, at man som advokatsekretær kan tage roller hos ejendomsmægler, til sagsbehandling af boligsager, herunder udarbejde skøder, berigtigelse og refusionsopgørelser.

  En god advokatsekretær har overblik og er nærværende over for klienterne. Det er også en fordel at være god til rutiner, være velformuleret og god til IT.